Deskis

Forestry softwaresOur products

Deskis

Forestry softwares

Our products

Cirsmu pārvaldība lank.lv

Cirsmu pārvaldība ir programmatūra, kas dod nepārtrauktu pārskatu par kokmateriālu daudzumu cirsmā un mežmalā. Dod iespēju ievadīt un apskatīt izcirstās, sakrautās un izvestās koksnes apjomus, kā arī izveidot elektronisko kravas pavadzīmi.


TĪMEKĻA LIETOJUMPROGRAMMA

 • Tīmekļa lietojumprogrammu var izmantot ar jebkuru iekārtu, kurai ir interneta pieslēgums.
 • Nepārtraukts pārskats par koksnes apjomu kustību – izcirstie, sakrautie un izvestie apjomi.
 • Enerģētiskās koksnes noliktava, kur var sekot zaru un stumbru stāvoklim noliktavā un organizēt šķeldu transportu.
 • Pārskatāma karte ar savu cirsmu un galamērķiem, redzamas ir arī partneru cirsmas un galamērķi.
 • Kartē ir iespējams parādīt meža izvešanu cauru gadu un kartes slāni ar masas ierobežojumu.
 • Autovadītājs var sagatavot elektronisku kravas pavadzīmi ar automātiski aizpildītiem datiem.
 • Katram sortimentam var noteikt galamērķi, uz kuru attiecīgais sortiments jāved.
 • Cirsmai var pievienot izcelsmes dokumentu, kas ir galamērķim pieejams.
 • Cirsmai var pievienot darba rīkojumu (piem.,°tehnoloģisko karti) hārvesteram vai forvarderam.
 • Cirsmām var izvēlēties partnerus, kuri var atlasītajai cirsmai pievienot apjomus.
 • Cirsmai var pievienot līdzīpašnieku, kurš var ar cirsmas datiem sastādīt visas atskaites.
 • Cirsmām un galamērķiem var pievienot iestādei izsniegtos sertifikātus.
 • Papildu koksnes apjomiem var ievadīt arī hārvestera un forvardera darba stundas.
 • Stundu aprēķins hārvesteram un vilcējam. Uz darbībām balstīts darba laika aprēķins.
 • Cirsmām var piešķirt dažādus statusus – darba fāzē, nogaidē, apturēta, pabeigta, zari cirsmā, arhivēta.
 • Ja cirsmai ir ievadītas krautuves koordinātes, tad autovadītājs var vienkārši atrast noliktavas laukumu.
 • Ja ir ievadītas galamērķa koordinātes, tad autovadītājs var ar navigācijas palīdzību doties uz galamērķi.
 • Ir iespējams sastādīt dažādas atskaites par kokmateriālu apjomu un atvērt tās Excelī.
 • Par apjomu izmaiņām var pasūtīt paziņojumus uz e-pastu.
 • Iestāde var pievienot lietotājus neierobežotā skaitā un piešķirt lietotājiem dažādas lomas.
 • Valodu izvēles iespēja –igauņu, angļu, latviešu un krievu. • Lai pievienotos programmai, ir divas dažādas iespējas:
  • Līgumu noslēdzis lietotājs°(maksas) - pilntiesīgs lietotājs. Var pievienot programmā cirsmas un izveidot ar savas iestādes sertifikātu kravas e-pavadzīmes. Par cirsmām var sastādīt dažādas atskaites, kā arī noteikt galamērķus un partnerus. Lietošanas maksa ir pakāpeniska atkarībā no koksnes apjoma.
  • Lietotājs bez līguma°(bezmaksas) - lietotājs ar ierobežotām iespējām. Iespējams pievienot apjomus citu iestāžu cirsmām (hārvesters, forvarders un auto) un sastādīt tiem kravas e-pavadzīmes. Lai varētu sastādīt atskaites par saviem darbiniekiem, ir jānoslēdz pakalpojuma lietošanas līgums.
 • Lai pievienotos, ir jānosūta e-pasta vēstule, kurā jānorāda, kādu pievienošanās variantu vēlas lietot. E-pasta vēstulē ir jāatzīmē arī uzņēmuma nosaukums un kontaktpersonas dati, uz kā vārda tiek veidots lietotāja konts.


Contact

Kaspar Tannenberg

Programmatūras tirdzniecība un tehniskais atbalsts

Phone: (+372) 5689 7466
E-mail: kaspar[at]deskis.ee

Cirsmu pārvaldība: www.lank.ee