Deskis

Metsanduslikud tarkvaradVaata meie tooteid

Deskis

Metsanduslikud tarkvarad

Vaata meie tooteid
Tarkvara METSAHALDUS on mõeldud metsaomanikele, -ühistutele, -majandajatele takseerandmete vaatamiseks ja analüüsimiseks, metsatööde planeerimiseks ning aruannete ja metsateatiste tegemiseks. Tarkvara töötab Windows platvormil - seega enamus kontori- ja sülearvutitel.

Andmete import

 • Metsakavade import .XML ja .CSV failist
 • Eraldiste piiride import .shp formaadis failidest
 • Isikuandmete importimine andmebaasi Exceli tabelist
 • Täiskavade importimine Metsaregistrist
 • Piiratud andmetega kavade importimine Metsaregistrist

Andmebaas

 • Kohalikul kettal (Google Drive, Dropbox jne.)
 • Sisevõrgu serveris
 • Pilveteenuses

Lihtne otsida, vaadata, muuta, analüüsida

 • Isikute haldus: sisestada, muuta, otsida isikuid, lisada isikutele tüüpe, töötajate ja klientide andmed jne.
 • Kinnistute haldus: otsimine, muutmine, andmete automaatne täitmine, kinnistu sortimentide jaotus
 • Eraldiste haldus: metsamajanduskava otsimine, vaatamine, lisamine, muutmine, automaatsed kontrollid
 • Tööde haldus: mõne liigutusega tööd kavast teatisele, detailne raieplaan, tulude-kulude analüüs
 • Teatise automaatkontroll Metsaregistrist - kas valitud tööl on kehtiv teatis või mitte
 • Dokumendihaldus: lisada, muuta ja otsida, dokumentide sidumine isikute, kinnistute ja töödega
 • Väga mitmekülgsed otsinguvõimalused. Näiteks:
  • isikute otsimine isikuandmete, tüübi, isikuga seotud kinnistu nime või katastritunnuse järgi
  • kinnistute otsimine nime, tunnuse, asukoha, tüübi, omaniku ja takseerimise kuupäeva järgi
  • eraldiste otsimine puuliikide, vanuste ja muude kavas olevate tunnuste järgi
  • tööde otsimine tööliigi, töö teostamise aasta ja kehtivate teatiste järgi
  • dokumentide otsimine kinnistute, isikute, dokumendi liigi ja kehtivusaja järgi

Võimalusterohke kaart

 • Kinnistute, eraldiste ja metsatööde piirid
 • Igale andmebaasis olevale kinnistule on võimalik määrata oma kaardistiil
 • Eraldise takseerandmete näitamine otse kaardil klikkides
 • Metsaregistri eraldiste ja teatiste piirid ning avalik takseerinfo
 • Maa-ameti aluskaardid: ortofoto, metsanduslik-ortofoto, värviline ja mustvalge põhikaart, kõrgusmudel
 • Valitud kaardiobjekt on võimalik avada Google Maps kaardil
 • Piirangute kaardikiht, mullakaart, teedekaart
 • EELIS kaardikihtide avamise võimalus
 • Isiklike kaardikihtide ja aluskaartide kasutamisvõimalus (shp, tab, tif, jpg, png, ecw, gpx formaadid)
 • Kaardikihtide sisse/välja lülitamine, järjekorra ja stiilide muutmine
 • Teemakaardid - alade automaatne värvimine puuliikide või tööde järgi
 • Kaardile joonistatud skeemid (nt. tehnoloogiline kaart) on võimalik salvestada andmebaasi
 • Punktide, joonte, alade muutmine, lisamine, kustutamine, eraldiste poolitamine ja lõikamine
 • Uue töö lisamine otse kaardilt
 • Uue dokumendi lisamine otse kaardilt - teatis, töökäsk, leping jne.
 • Kaardi salvestamine/trükkimine PDF formaadis
 • Võimalus teha harvesterile töökäsk, kus olemas tööala kaart ja sortimendi info
 • Välitöö korral GPS asukoht kaardil
 • Ülevaatekaart näitab kaardipildi asukohta Eesti kaardil

Olulised väljundid

 • Võimalik lisada langid Langihalduse tarkvarasse ja koostada aruandeid, kus on näha planeeritud, lõigatud, kokku veetud ja lõpplao kogused.
 • Nõuetekohane teatis koos kaardiga - PDF-fail igast valitud kinnistust
 • Andmete eksportimine Metsaregistri .CSV formaati
 • Mitmekülgne valik aruandeid isikute, kinnistute, eraldiste, tööde ja dokumentide kohta PDF või XLS failina
 • Võimalike lage- ja harvendusraiete aruanne
 • Meeldetuletused lepingute sõlmimiseks, isikutega kohtumiseks, teatiste kehtivuse lõppemisest jne.
 • Moodulite lisamise võimalus vastavalt kliendi soovile
 • Kattuvuse moodul - võimaldab Metsahalduse andmebaasis olevaid kinnistuid võrrelda enda kaardikihiga ja leida kahe kihi kattuvuse pindala

Minimaalsed nõuded

 • Protsessor: 1,8 GHz
 • RAM: 3 GB
 • Kõvakettaruum: 500 MB
 • Operatsioonisüsteem: Windows XP või uuem

Kontakt

Peep Teppo

Tarkvarade müük ja tehniline tugi

Telefon: (+372) 5568 3266
E-post: peep[at]deskis.ee