Logo

Deskis esitles ForestMan tarkvara Forest&Photonics konverentsil Soomes

  • Unikaalne, kahe riigi andmed ühes ja samas programmis.
  • Lisateenusena satelliitandmete kasutamine automaattuvastuseks.
  • Digitaalne töövahend metsaomanikule, metsnikule, metsameistrile.

ForestMan'i esitleti ForestPhotonics konverentsil, kus osalesid Soome metsandusettevõtted ja -organisatsioonid ning fotoonika ja kaugseirega tegelevad iduettevõtted. Kuivõrd Soome päritolu metsandusfirmad tegutsevad ka Baltikumis, on ka neil huvi otsida veebirakenduse abil infot Eesti ja Läti metsade kohta.
Interreg Estonia-Latvia projektirahastuse toel valminud veebirakendusega tegid Eesti ja Läti projektimeeskonnad tööd rohkem kui aasta.

„Sellist tarkvara, mis võimaldaks kahe riigi metsaandmeid vaadata ühest ja samast programmist, varem olemas ei olnud. Meilt on seda varasemalt küsitud ning nüüd lõpuks on selline võimalus olemas,“ rääkis Kaas, kelle sõnul hakatakse kahe riigi vahelisi piiriüleseid päringuid tulevikus kindlasti ka tegema. „Lätis on nii metsa- kui ka maakatastriandmeid väga keeruline saada. Seal on olemasolevate andmebaaside ning registrite kasutamine oluliselt kulukam ja keerulisem. Koondades kasutajad ühise platvormi alla, saame pakkuda taskukohasemat ja tehniliselt lihtsamat võimalust töötada oma metsades nii siin-kui sealpool piiri,“ lisas Kaas.

Kaasi sõnul lisab uuele rakendusele mitmeid uusi võimalusi satelliidiandmete kaasamine, mis võimaldavad ka metsa seisukorda kaughinnata. „Metsanduse jaoks on olemas spetsiaalsed valmislahendused, millele on meie uue veebirakenduse keskkonna kaudu mugav ligi pääseda. Näiteks saab saata huvipakkuva metsapiirkonna analüüsimisele ning saada vastus, kas seal on viimase kuu või aasta jooksul toimunud muutused – tuulemurd, lageraie või põleng. Suurtes metsamassiivides ei jõua kogu aeg alati kohal käia, nüüd on võimalik saada satelliitandmete põhjal teave, et kusagil on mingi muutus toimunud,“ rääkis Kaas.

Deskis ja ForestRadari ettekannePic