Logo

Tarkvaraarendus

Erilahenduste loomine metsa- ja puidutööstuse valdkonnas

Teie soovite - meie arendame.

Meie tarkvaraarendustiimid loovad vastavalt teie tellimusele ka spetsiifilisi ja iga ettevõtte äriloogikat jälgivaid tarkvarasid.
Meie arendusmeeskonnas on metsanduse, geograafia, mehhatroonika ja statistika taustaga inimesed. Suudame analüüsida ja teostada ka kõige keerukamaid tarkvarasid..

Meie tugevuseks on koodi mõistmine ja arendamisel eelistame tehnoloogiaid, mis on sobivad just käesoleva ülesande lahendamiseks kõige paremini.

Pic

Valdkonnad

temp

Lisamoodulid Deskis
baastarkvarade juurde

temp

Infosüsteemid ja
kaarditarkvarad

temp

Andmetöötluse
automaatika

temp

Välitöödeks
tarkvarad

temp

Logistika
moodulid

temp

Puidutööstuse
infosüsteem