Deskis

Metsanduslikud tarkvaradVaata meie tooteid

Deskis

Metsanduslikud tarkvarad

Vaata meie tooteid

DESKIS PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolevaga anname ülevaate sellest, kuidas Deskis OÜ (edaspidi nimetatud Deskis) kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid. Deskis on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust.

Isikuandmed

Isikuandmed on kõik andmed, mille puhul on võimalik füüsilist isikut tuvastada.

Alljärgnevad isikuandmete hoidmise põhimõtted ei puuduta:

  • juriidiliste isikute andmete hoidmist;
  • isikuandmeid, millede omanik on mõni teine asutus või ettevõte ja Deskis on vaid andmete volitatud töötleja – sellisel juhul kehtib andmete omaniku privaatsuspoliitika;
  • isikuandmeid, mida kliendid hoiavad Deskisi käest ostetud või renditd tarkvarades – tegemist on kliendi enda andmetega ja neile kohaldub kliendi enda privaatsuspoliitika või privaatsuse hoidmise kohustus.

Isikuandmete töötlemine Deskis OÜ-s

Deskis töötleb isikuandmeid konkreetse teenuse pakkumiseks, tellimuse vormistamiseks ja teenuse kohta info edastamiseks.

Delikaatseid ehk eriliigilisi isikuandmeid Deskis ei hoia.

Isikuandmete kogumine tellimuste täitmiseks

Isikuandmeid kogub Deskis eraisiku poolt tehtud tellimuste täitmiseks ja arveldamiseks. Kogutakse vaid tellimuse täitmiseks vajalikke andmeid.

Isikuandmed Deskis tarkvarades

Deskis desktop tarkvarad

Deskis ei kogu isikuandmeid. Kõik andmed, mida Deskis desktop tarkvaradega kogutakse, kuuluvad tarkvara ostnud kliendile, nende haldamine ja kasutamine on tarkvara ostnud/rentinud kliendi vastutusel.

Deskis veebiteenused ja e-andmekogud

Deskis veebiteenused võimaldavad klientidel hallata klientide enda andmeid. Klient on ise oma andmete vastutav töötleja.

Lepinguga muutub Deskis kliendi andmebaasi volitatud töötlejaks, mille puhul on lubatud vaid juhtumipõhine kokkupuude kliendi kui vastutava töötleja isikuandmetega.

Deskis töötleb Deskis veebiteenustes isikuandmeid vaid kliendiga lepingu täitmiseks. Deskis ei töötle ise veebiteenuste andmeid, v.a. juhtumipõhiselt kliendi kirjalikul soovil kliendi poolt esitatud tingimustel.

Deskis mobiilirakendused

Deskis mobiilirakendused salvestavad kliendi poolt esitatud isikuandmeid vaid teenuse osutamiseks ja arveldamiseks.

Klientide kontaktandmete töötlemine

Deskis OÜ kogub klientide andmeid kliendisuhte loomiseks ja lepingu täitmiseks. Salvestatakse ja hoitakse vaid konto loomiseks ja arveldamiseks vajalikku infot. Andmeid salvestada kliendisuhte jooksul ning 2 aastat peale kliendisuhte lõppemist.

Info- ja märgukirjade edastamine

Deskis ei kasuta isikuandmeid otseturundusliku teabe saatmiseks. Märgukirjasid ja teateid edastatakse vaid kliendi poolt tellitud teenuse või toote kohta ja hooldusteenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele

Deskis ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. kui isik on selleks Deskisi kirjalikult volitanud.

Uuendatud 24.03.2018

Kontakt

Katrin Seglinš

Info

Telefon: (+372) 5883 7865
E-post: deskis[at]deskis.ee