Deskis

Metsanduslikud tarkvaradVaata meie tooteid

Deskis

Metsanduslikud tarkvarad

Vaata meie tooteid

Metsahaldus

Windows arvutitel töötav kaarditarkvara, mis on mõeldud metsaomanikele ja metsaühistutele takseerandmete vaatamiseks ja metsamajandustööde planeerimiseks.

Metsakorraldus

Windows arvutitel töötav kaarditarkvara, mis on tehtud metsakorraldajale kavade tootmiseks, nende trükkimiseks ja Metsaregistrisse saatmiseks.

Mapwork Harvester

Windows arvutitel töötav kaarditarkvara Metsaregistri ja Maa-ameti andmete vaatamiseks. Sisaldab harvesterijuhile vajalikke erifunktsioone.

Langihaldus

Veebirakendus, mis annab pideva ülevaate metsamaterjali kogusest langil ja metsa servas. Võimaldab kirja panna ja vaadata lõigatud, kokku veetud ja ära veetud puidukoguseid.

Piirangud metsas

Teenus piirangutega alade - vääriselupaikade, potentsiaalsete vääriselupaikade, pühapaikade ja Natura alade - kontrollimiseks. Piiranguga ala kattuvust saab kontrollida nii katastritunnuse, teatise numbri kui ka oma ala järgi.

ForestMan

Igaühe metsaportaal. Eesti-Läti koostööprojekt.

Metsaeraldised

Rakendus Android telefonile või tahvelarvutile, mis on mõeldud Metsaregistri eraldiste, teatiste ja GPS-asukoha vaatamiseks kaardil.

Metsa tagavara

Tasuta rakendus Android telefonile või tahvelarvutile, mis on mõeldud metsa tagavara ja sortimentide arvutamiseks.

Bitterlichi relaskoop

Tasuta rakendus Android telefonile või tahvelarvutile, mis on mõeldud metsa rinnaspindala mõõtmiseks.

Kõrguse mõõdik

Tasuta rakendus Android telefonile või tahvelarvutile, millega saab mõõta puude kõrgust.

Kontakt

Katrin Seglinš

Info, tarkvarade müük

Telefon: (+372) 5883 7865
E-post: deskis[at]deskis.ee

Peep Teppo

Tehniline tugi

Telefon: (+372) 5568 3266
E-post: peep[at]deskis.ee